fbpx SZKOLENIA >> RAD PEDAGOGICZNYCH

SZKOLENIA >> RAD PEDAGOGICZNYCH << Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE

Miasto: 
Miejsce: 
Według indywidualnych ustaleń. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza Poznaniem

Opis szkolenia

 

RADA PEDAGOGICZNA

PRZEZNACZONA DLA:

 

 Nauczycieli przedszkoli i szkół

CELE SZKOLENIA:

 Poszerzanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

 Rozwiązywanie nurtujących problemów wychowawczo - edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 Uczestnicy szkoleń poszerzą wiedzę na temat nieprawidłowości rozwojowych

 zarówno w sferze społecznej, jak i poznawczej mogących wystąpić u ich

 podopiecznych, jak również otrzymają propozycje możliwych rozwiązań

 nurtujących problemów wychowawczo- edukacyjnych. Każdy z uczestników

 otrzymuje Zaświadczenie o uczestnictwie w radzie.

METODA SZKOLENIA

 Forma wykładowa oparta na prezentacji multimedialnej.

 (przy ustaleniu cyklu kilku szkoleń zajęcia prowadzone są w formie

 warsztatowej).

CZAS TRWANIA:

 3 godziny lekcyjne

PROGRAM SZKOLENIA:

 Program szkolenia układany jest zgodnie z zapotrzebowaniem osób

 biorących w nim udział. Po wzajemnym uzgodnieniu istnieje mozliwość

przygotowanie szkolenia z zakresu zdefiniownego przez Zamawiającego  

 

Koszt za 3 godziny wykładowe

Poznań

3 godziny lekcyjne  - 1600zł - cena została skalkulowana dla grupy maksymalnie 25 osobowej - za każdą dodatkową osobę jest  naliczana dodatkowa opłata w wysokości 15zł.  

 

Poza Poznaniem

  •         Cena ustalana jest indywidualnie

            Płatność następuje przed szkoleniem - przelew lub zaraz po zakończeniu RADY PEDAGOGICZNEJ

            chyba, że strony ustalą inaczej.

                                                                Instytutu Dziecka Autus   ul Górki 10   60-204 POZNAŃ

                                                                      Konto: 05 1050 1520 1000 0090 9757 9230

                                                                       ING Bank Slaski S.A.

 

 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

1) Przesłanie maila  z zakresem zagadnień i opisem grupy  w na adres  biuro@autus.com.pl 

      lub zgłoszenie telefonicznie z propozycja daty, miejsca, zagadnień szkolenia oraz danych

  kontaktowych do osoby zamawiającej.

2) Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  mailem od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 6 dni roboczych .

         3) Uzgodnienie ostatecznej daty szkolenia oraz jego zakresu.

Uwagi: 

Rady pedagogiczne

Termin: 
01/1/2023 do 31/12/2023
Numer: 
10.1
Uwagi 2: 

Data,miejsce oraz zakres szkolenia jest uzgadniane idywidualnie.

 

Status: 
nabór grupy

Uwagi 3

STATUS- legenda:

Status - nabór grupy - status ten mówi, że trwa nabór grupy na określone szkolenie w podanym w ofercie terminie.
                                        Termin ten jest terminem planowanym, może on ulec przesunięciu, zmianie gdy ilość osób
                                           zapisanych na szkolenie będzie zbyt mała - poniżej minimalnej ilości.
Status - OSTATNIE MIEJSCA! - status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w podanym terminie i że zostało kilka
                                          ostatnich wolnych miejsc.
Status - grupa zamknięta - lista rezerwowa status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w danym terminie i
                                           że zapisy na dane szkolenie się już skończyły - można zapisywać się tylko na liste rezerwową.

Status - grupa zamknięta - status ten mówi, ze dana edycja szkolenia/kursu już się rozpoczęła