fbpx Szkolenia pedagogiczne Poznań - Szkoleniowcy

Szkoleniowcy

Lidia Domańska

 
 
 
 
 

         Pedagog specjalny, wykładowca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, superwizor, terapeuta oraz konsultant. Jest doktorantką na Oslo Metropolitan University w Norwegii. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA. Jest szkoleniowcem oraz  wykładowcą m.in. na  studiach podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania– terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim (studia te zostały zatwierdzone przez Radę Certyfikacyjną Analityków Zachowania (The Behavior Analyst Certification Board, BACB), Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Studia Podyplomowe: Praca z dzieckiem autystycznym i ze spektrum autyzmu, a także w CDZN w Poznaniu.

       Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014) . Od 2005 r kierownik Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. 

      Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci i młodzieży  z Autyzmem „ Aperio", zajmującego się propagowaniem wiedzy o skutecznych metodach pracy z dziećmi z autyzmem, a także pomocą dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. W 2012 założycielka Instytutu Dziecka Autus.    

 

Magdalena Świerzowska

 

 

 
       Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, posiada CertyfikatNauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 
 
       Od 2003 roku terapeuta w Przedszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu.Od 2007r. pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowowa, od 2014 Przedszkole). Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w pierwszych klasach. Osoba prowadząca szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem. 
 
      Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Jest autorką prezentacji / wykładów konferencyjnych dotyczących problematyki autyzmu i terapii.