Szkoleniowcy

Lidia Domańska

 
 
 
 
WYKSZTAŁCENIE
Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego,konsultant, posiada Certyfikat Nauczyciela Terapeuty
Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w
Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończone kursy: praca metodą M. Montessori, kurs wstępny z
pedagogiki zabawy, metoda komunikacji symbolicznej Bliss, warsztaty muzyczne metodą prof. D.Cramera, 1. stopień
kinezjologii edukacyjnej Dennisona, praca z oddechem i ciałem.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA
Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami z autystycznego spektrum. 
W latach 1996-2001 nauczyciel w Szkole Specjalnej nr 103 w Poznaniu, współorganizatorka i współzałożycielka Oddziału
dla Dzieci z Autyzmem w 2001 r. a także Szkoły Podstawowej w 2007 r. Od 2005 r. do chwili obecnej kierownik Oddziału,
superwizor, nauczyciel -terapeuta oraz osoba prowadząca szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z
dziećmi z autyzmem. Swoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. 
 Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson , pozyskując fundusze dla
wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".

Magdalena Świerzowska

 

 

 
WYKSZTAŁCENIE
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, posiada Certyfikat
Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach
Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA
Od 2003 roku terapeuta w Przdszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu.Od 2007r.
pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowowa, od 2014 Przedszkole) .
Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów
dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w pierszych klasach. Osoba prowadząca
szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.
Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Jest autorką
prezentacji / wykładów konferencyjnych dotyczących problematyki autyzmu i terapii.