Szkoleniowcy

Lidia Domańska

 
 
 
 
 

Pedagog specjalny, wykładowca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, superwizor, terapeuta oraz konsultant.. Jest szkoleniowcem oraz  wykładowcą m.in. na  studiach podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania– terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim (studia te zostały zatwierdzone przez Radę Certyfikacyjną Analityków Zachowania (The Behavior Analyst Certification Board, BACB), Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Studia Podyplomowe: Praca z dzieckiem autystycznym i ze spektrum autyzmu, a także w CDZN w Poznaniu.

       Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014) . Od 2005 r kierownik Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. 

      Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci i młodzieży  z Autyzmem „ Aperio", zajmującego się propagowaniem wiedzy o skutecznych metodach pracy z dziećmi z autyzmem, a także pomocą dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. W 2012 założycielka Instytutu Dziecka Autus.    

Magdalena Świerzowska

 

 

 
WYKSZTAŁCENIE
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, posiada Certyfikat
Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach
Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA
Od 2003 roku terapeuta w Przdszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu.Od 2007r.
pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowowa, od 2014 Przedszkole) .
Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów
dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w pierszych klasach. Osoba prowadząca
szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.
Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Jest autorką
prezentacji / wykładów konferencyjnych dotyczących problematyki autyzmu i terapii.